MEGADAYA Diesel Fuel Conditioner (P/N 8857122945472)


MegaDaya หัวเชื้อน้ำมันดีเซล


คุณสมบัติ

 • ช่วยทำความสะอาดหัวฉีด, หม้อกรอง, ถังและท่อทางเดินน้ำมัน
 • ลดความฝืดและเพิ่มพลังของเครื่องยนต์
 • ทำให้เกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์
 • ช่วยประหยัดเชื้อเพลิง
 • ลดควันดำจากท่อไอเสีย
 • ใช้ได้กับน้ำมันดีเซล และไบโอดีเซลทุกชนิด

 • วิธีใช้

 • ผสมในน้ำมันดีเซล อัตราส่วน 1 กระป๋อง ต่อน้ำมันดีเซลไม่เกิน 70 ลิตร (รถปิคอัพหนึ่งกระป๋อง หรือ รถบรรทุก สามกระป๋อง)

 • ข้อควรระวัง

 • อย่าสูดดม หลีกเลี่ยงการสัมผัสสาร หากร่างกายสัมผัสต้องรีบล้างด้วยสบู่และน้ำ
 • หากสารเข้าตาตองรีบล้างด้วยน้ำสะอาด

 • ข้อแนะนำ

 • ควรใช้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ให้สูงที่สุด

 • MEGADAYA Diesel Fuel Conditioner


  Properties

 • Cleans diesel injector, filter, fuel lines, fuel tank
 • Improves engine performance
 • Improves combustion / ignition efficiency
 • Reduces fuel consumption
 • Reduces smoke emission
 • Recommended use : Add 1 tin (170cc) to 70 liters Diesel fuel & Biodiesel fuel

 • MegaDaya power diesel fuel conditioner


  PROPERTI/KETERANGAN

 • Membersihkan diesel yang tertinggal pada injector,filter,tangki,fuel tank
 • Menghasilkan emisi performa mesin maksimal
 • Pembakarannya begitu sempurna
 • Bahan bakar lebih irit.
 • Emisi gas buang juga menjadi sangat rendah dan tidak adanya karbon hitam di ujung knalpot kenderaan.
 • Gunakan baik diesel maupun biodiesel sejenisnya

 • CARA MENGGUNAKANYA

 • Mengisi diesel 1 kaleng bensin kurang lebih 70 liter (mobil pick up 1 kaleng /Truk 3 kaleng.

 • PERHATIAN

 • Jangan menghisap dan menghindari penyentuhan cairan jika terkena cairan segera membersihkannya dengan
  sabun dan air bersih
 • Jika cairan masuk mata segera membersihkan dengan air bersih

 • PETUJUK

 • Supaya meningkatkan kinerja mesin mengunakan produksi secara terus menerus

 • MEGADAYA Diesel Fuel Conditioner


  Công dụng

 • Giúp làm sạch hệ thống dẫn và phun nhiên liệu, bộ lọc, bơm cao áp, kim phun, buồng đốt động cơ.
 • Giúp đốt cháy triệt để hoàn toàn nhiên liệu.
 • Giảm khói đen từ ống xả khí thải.
 • Giảm ma sát và tăng cường sức mạnh động cơ.
 • Giảm tiêu hao nhiên liệu.
 • Sử dụng được với tất cả các loại nhiên liệu dầu Diesel và dầu Diesel sinh học.

 • Cách sử dụng

 • Đổ một lon MEGA DAYA Diesel Conditioner 170 ml với không quá 70 lít nhiên liệu (Xe bán tải 1 lon hoặc xe tải 3 lon) (Đổ trực tiếp vào bình nhiên liệu).