Non Acid ELECTROLYTE (P/N 8857122945601)


MegaDaya น้ำยาเคมี


คุณสมบัติ

 • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ให้ใช้งานได้ยาวนานขึ้น
 • ลดความร้อนและการละเหยของแบตเตอรี่
 • ป้องกันการผุกร่อนและเคลือบประสานแผ่นธาตุ ทำให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ
 • ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา

 • วิธีใช้

 • เติมน้ำยาเคมีแทนน้ำกลั่นในแบตเตอรี่เมื่อระดับน้ำในแบตเตอรี่ลดลงกว่าระดับปกติ ให้เหนือแผ่นธาตุประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร และตรวจสอบเสมอไม่ให้น้ำกลั่นแห้ง

 • คำเตือน

 • ห้ามรับประทาน หากกลืนน้ำยาให้รีบดื่มน้ำสะอาดตาม 1-2 แก้ว พยายามทำให้อาเจียนแล้วรีบน้ำส่งแพทย์
 • หากน้ำยาเข้าตาให้ลืมตาในน้ำสะอาดหากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์
 • ควรเก็บให้ห่างจากแสงแดด และพ้นมือเด็ก

 • น้ำกลั่นสีชมพู น้ำกลั่นสีชมพู