เปิดตัวน้ำมันหัวเชื้อ Mega Daya ในสถานีน้ำมัน PT

ด้วยความร่วมมือกันระหว่าง Fujizakura และสถานีน้ำมัน PT ในการเปิดตัวสินค้า หัวเชื้อน้ำมันเชื้อเพลิง Mega Daya เต็มรูปแบบในสถานีน้ำมัน PT
และการตอบรับอย่างดียิ่งจนสินค้าขาดตลาดภายในสัปดาห์แรกหลังการเปิดตัว พบกับหัวเชื้อน้ำมันเชื้อเพลิง Mega Daya เต็มรูปแบบทั่วประเทศเร็วๆ นี้